Home Bar - Cafe Nội Thất Cafe - Cần Thơ

Nội Thất Cafe - Cần Thơ

Nội Thất Cafe - Cần Thơ

Không Gian Sân Vườn Cafe

Sảnh Tầng Hầm

Không Gian Cafe Khu Vực Tầng Hầm

Khu Vực WC

Khu Vực Cafe Tầng Trệt

Khu Vực Cafe Tầng 1

-----------------

Công Trình:  Nội Thất Cafe - Cần Thơ

Dịch Vụ: Thiết kế  và thi công nội thất.