Home Chi Phí

Chi Phí

Chi Phí

A. Đơn giá Thiết kế Kiến trúc :

       - Nhà phố                               :  70.000đ/m2  -  100.000đ/m2

       - Biệt Thự  -  Công thự         :  90.000đ/m2  -  180.000đ/m2

       - Nhà nghỉ  -  Khách sạn      :  70.000đ/m2  -  180.000đ/m2

       - Nhà hàng  -  Cafe  -  Bar   :  120.000đ/m2  -  180.000đ/m2

       - Cao ốc  -  Văn phòng          :  70.000đ/m2  -  160.000đ/m2

       - Sân vườn                             :   35.000đ/m2  -  60.000đ/m2

       - Nhà xưởng  -  Nhà kho      :    3% - 5% Giá trị công trình

B. Đơn giá Thiết kế Nội thất :

       - Nhà phố                              :  70.000đ/m2  -  100.000đ/m2

       - Biệt Thự  -  Công thự        :  90.000đ/m2  -  180.000đ/m2

       - Nhà hàng  -  Khách sạn    :  70.000đ/m2  -  180.000đ/m2

       - Cao ốc  -  Văn phòng        :  70.000đ/m2  -  160.000đ/m2

  Hệ số diện tích :

     Nếu tổng diện tích sàn trên 300m2 , nhân thêm đơn giá trên với hệ số k=1

     Nếu tổng diện tích sàn từ 200m2 - 300m2 , nhân thêm đơn giá trên với hệ số k=1.15

     Nếu tổng diện tích sàn từ 150m2 - 200m2 , nhân thêm đơn giá trên với hệ số k=1.3

     Nếu tổng diện tích sàn từ  50m2 - 150m2 , nhân thêm đơn giá trên với hệ số k=1.5

     Nếu tổng diện tích sàn nhỏ hơn 50m2 , nhân thêm đơn giá trên với hệ số k=1.8

 Đơn giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế của qúy khách hàng, chi phí trên sẽ được giảm từ 30% - 50% nếu quý khách chọn Gohome là đơn vị thi công